De naam Maarleveld

Volgens de Nederlandse Familienamen Databank van het Meertensinstituut te Amsterdam is Maarleveld de naam van een huis in Egmond-Binnen, iets ten oosten van de ruďne in Egmond aan den Hoef.
De betekenis van het toponiem zou kunnen zijn: veld waar marels (= grutto's) broeden. Vergelijk het toponiem Marel vlak of Maarle te Noordwijk.Grutto (Limósa limósa)

De grutto is in 2015 verkozen
tot onze nationale vogel.naamsvarianten
In het verleden werd de naam Maarleveld op verschillende wijzen in de de doop-, trouw- en begrafenisboeken geschreven. Ook in de registers van de burgelijke stand komen er (hoewel minder) nog naamsvarianten voor. De volgende varianten ben ik tegen gekomen:
Maarleveld; Maarleveldt; Maarlevelt;
Maareleveld; Maareleveldt; Maarelevelt; Maarlveld; Maarneveld; Maarteveld;
Maerleveld; Maerleveldt; Maerlevelt;
Mareleveld; Mareleveldt; Marelevelt;
Marelveld; Marelveldt, Marelvelt;
Marleveld; Marleveldt; Marlevelt;
Maarlevliet; Moreelveld.
Het voorvoegsel van 'Van' komt regelmatig voor.
Tegenwoordig worden alleen nog maar de namen 'Maarleveld' and 'Van Maarleveld' gebruikt.
laatst gewijzigd: 25 april 2016